Конкурсот за Фулбрајт програмата за академската година 2018-2019 е отворен

Апликацијата за Фулбрајт програмата (The Application for the Fulbright Scholar Program (пост-докторска програма) во Соединетите Држави (која не нуди стручен назив). Ова е заедничка програма на Стејт Департментот на САД и на Владата на Македонија.  (КРАЕН РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ: 1 ноември 2017) … повеќе. (само на англиски јазик).