Главни официјални лица

  • Кејт Мари Брнз, амбасадор
  • Шеф на канцеларијата за политички и економски прашања: Шенон Ранјон
  • Советник за односи со јавноста: Лук Зехнер
  • Конзул: Бернард Уадан
  • Шеф на менаџмент: Хуан Оспина
  • Регионална канцеларија за безбедност: Хит Уард
  • Аташе за одбрана: полковник Тимоти Бјукен
  • Директор на УСАИД Северна Македонија: Ерик Јановски
  • Директор на Мировен Корпус Цеверна Македонија: Марк Хенафин