Можности за добивање на грант

Грант

Договор каде Федералната влада на САД обезбедува финансии или нешто од вредност за  да се поддржи јавна цел што може да се цени како општо добро .  Владата не е корисник на услуги или добра, и не игра влијателна улога.

Оваа информација е достапна само на англиски јазик.

Оваа информација е достапна само на англиски јазик.