Совети за образовна размена

Контактирајте со советниците за образование во Скопје и Битола за бесплатни индивидуални или групни сесии за совети и презентации во вашиот град.

EducationUSA – Контакт  (PDF 70.5 KB)