Совети за образованието

Американските катчиња во Скопје и во Битола се сеопфатни центри за советување EducationUSAкаде искусни советници им стојат на располагање на странските ученици и студенти, како и на заедницата за високо образование во САД. …пoвеќе.

Контактирајте ги советниците за образовните во двете Катчиња за бесплатни индивидуални и групни советодавни сесии и презентации во вашиот град:
Американско катче Скопје
Национална и универзитетска библиотека,
Бул. Гоце Делчев бр.6
1000 Скопје
Tел. +389 2 3120 020
Eлектронска пошта: acskopje@yahoo.com | acskopje@americancorner.mk
Работно време: Понеделник – петок 10:00 – 20:00 часот | Сабота 11:00 – 16:00 часот
———————————————-
Американско катче Битола
Центар за култура
Широк сокак бб
7000 Битола
Тел: 047-203-326
Електронска пошта: americancornerbitola@gmail.com
Работно време:  Понеделник – петок 10:00 – 20:00 часот  | Сабота: 11:00 – 16:00 часот