За настаните во Македонија: изјава пред Постојаниот Совет