Извештај за тероризмот во земјите во светот за 2017

На 11 септември 2018, вторник, припадник на војската влегува во Националниот меморијал на Пентагон за 11 септември пред почетокот на одбележувањето на 11 септември во Пентагот на 17 годишнината на нападите на 11 септември. (Фото на АП/Пабло Мартинез Минсиваис)

19 септември: Извештајот за тероризмот во земјите во светот за 2017 обезбедува подетален преглед на минатогодишните успеси и предизвици со цел да можеме да размислиме како да ги зајакнеме нашите напори против тероризмот. Во остатокот на 2018 година и понатаму, САД ќе останат посветени во работата со нашите сојузници и партнери во соочувањето со заедничката закана од глобалниот тероризам. …Делот за Македонија »