Извештај за човекови права 2016

Лого-Стејт Департмент на САД

Унапредување на човековите права и  демократското владеење е основен елемент на надворешната политика на САД. Овие вредности создаваат суштинска база за стабилни, безбедни и функционални општества. … Извештајот | Делот за Македонија (пдф 597кб)