Објавен Ивештајот за човекови права 2015

Државниот секретар Кери (13 април): “Важно е да се истакне дека извештаите кои ги објавуваме денес, без разлика колку се обемни, претставуваат само мал дел од тоа што ова министерство го прави за унапредување на слободата и достоинството ширум светот.” (Делот за Македонија) »