Изложби на Американска уметност во Амбасадите

Идејата на изложбата Уметност во Амбасадите е да претстави уметнички дела “што ја симболизираат Америка преку дела што се препознатливи за тие уметници”.  Роберт Стор, претседавач со Комисијата за професионална ликовна уметност и декан на Факултетот за уметност на Јејл. … повеќе .  | Уметност поставена во Амбасадата над САД во Скопје 2016

Читај повеќе»
Прикажи повеќе ∨