incsr2017

На 21 мај 2008, маж собира смола од афион во поле со афион. © Фотографија на АП

На 21 мај 2008, маж собира смола од афион во поле со афион. © Фотографија на АП