Патувајте во САД и запознајте се со екосистемот на Чикаго преку технологија и претприемништво!

Патувајте во САД и запознајте се со екосистемот на Чикаго преку технологија и претприемништво!

Патувајте во САД и запознајте се со екосистемот на Чикаго преку технологија и претприемништво!