Помошникот државен секретар за Европа и Евро-Азија Вес Мичел,

Помошникот државен секретар за Европа и Евро-Азија Вес Мичел,

Помошникот државен секретар за Европа и Евро-Азија Вес Мичел,