Говор на амбасадорот Бејли на НАТО конференцијата на МНР и Маршал центарот

Ambassador Baily deliver remarks at the MFA and Marshall Center NATO Conference

30 август 2017, амбасадорот Џес Бејли: “…Mакедонија мора да продолжи да се занимава со итните демократски реформи дома. НАТО е повеќе од обичен збир на комбинирани воени способности. НАТО е семејство кое има заеднички вредности, како и желба да ги штити тие вредности исто силно колку и своите …..повеќе.