Aмбасадорот Бејли, заедно со амбасадорката на ОБСЕ Суомалаинен, учествуваа на затворањето на конференцијата “Ден на правосудството,” организирана од З

Aмбасадорот Бејли, заедно со амбасадорката на ОБСЕ Суомалаинен, учествуваа на затворањето на конференцијата “Ден на правосудството,” организирана од Здружението на судии на Македонија.

Aмбасадорот Бејли, заедно со амбасадорката на ОБСЕ Суомалаинен, учествуваа на затворањето на конференцијата “Ден на правосудството,” организирана од Здружението на судии на Македонија.