Понуди за договори

Бараме предлози

Мисијата во моментов бара предлози за следниве понуди: Оваа информација е достапна само на англиски јазик.

Исто така

Повеќе бизнис можности од федералната влада може да најдете на веб страната Федерални бизнис можности (fedbizops.gov).

Инструкции за регистрација на добавувачи

Амбасадата на САД во Скопје ги објавува онлајн апликациите за регистрација на добавувачи со Владата на САД. Федерална регулатива за набавки (ФАР)Поддел 4.11—Систем за менаџирање на договори (САМ) бара сите потенцијални контрактори да мора да бидат регистрирани во САМ датабазата пред да се склучи договор со нив.

За да може да работи и соработува со Амбасадата на САД во Скопје, вашата компанија мора да биде регистрирана во ДУНС, НЦАГЕ и САМ. Подоле може да ги најдете сите инструкции:

ДУНС регистрација  (PDF 34.5 KB) | НЦАГЕ регистрација  (PDF 37.3 KB) | СAM регистрација  (PDF 136 KB)

Запознајте се со процедурите за склучување договор со Владата на САД, регулирани преку Федералната регулатива за набавки (ФАР) и Регулативите на Стејт Департментот за набавки (ДОСАР).  За повеќе бизнис можности со федералната влада на САД, посетете го линкот FedBizOps.